ERVARING

In 1980 werd het bureau opgestart door Architect Jan Maes. Gezien we reeds zo lang actief zijn, kunnen we steunen op een brede ervaring bij alle facetten van het bouwproces, zowel op technisch als op wettelijk vlak. De bouwheer wordt intensief bijgestaan bij de coördinatie van de werken. Door regelmatige werf-controles worden de uitvoerings-werken nauwkeurig gevolgd.

 MAATWERK

We bekijken het bouwen van een woning als een unieke gelegenheid om een geborgen ruimte te creëren waarin alle gezinsleden zich optimaal kunnen ontplooien of tot rust komen. Bij niet-woongebouwen primeert de functionaliteit en uitstraling. Bijzondere aandacht gaat naar de energiezuinige en milieu vriendelijke aanpak. Een BEN-gebouw realiseren is het streefdoel.

 BUDGETCONTROLE

Reeds bij de eerste ontwerp tekeningen gaat speciale aandacht naar het budget. Er wordt een gedetailleerde begroting opgesteld, waarbij voor elk werk of dienst een bedrag wordt voorzien. De bouwheer kan steeds de offertes toetsen aan de voorziene bedragen. Zo zijn er geen onaangename meerkosten.